Albert Camus Caligula Pdf E-kitap indir

Caligula açıkça belirtir: Kişiler ölür ve onlar mutlu değildir. Roma’nın tek egemeni, sona değin us yolunu dener. Görülmemiş zırvalıkları çevresine korku salar ve dalkavuklarının hançeri altında ölünceye değin olanaksızı yakalamaya çalışır…